Free Shipping First year free assurance

Wettelijke waarschuwing

NEXT Electric Motors (hierna NEXT) met maatschappelijke zetel te Ronda Circunvalación, 188 Edificio CEEI, 12003 Castellón de la Plana (Castellón) en e-mailadres hi@nextelectricmotor.com, CIF-nummer B42529917 en geregistreerd in het handelsregister op 22 september 2017, in Volume 4067, folio 61, blad A-156845, is de entiteit die eigenaar is van deze website die beschikbaar stelt aan gebruikers om informatie te verstrekken over hun eigen producten en diensten en om de toegang ertoe te vergemakkelijken.

Het gebruik van deze website, die wordt gereguleerd door dit document, schrijft de status van Gebruiker toe, wat inhoudt dat u zich houdt aan de voorwaarden die aanwezig zijn in de versie die is gepubliceerd op het moment dat deze wordt geopend. NEXT behoudt zich het recht voor om op elk moment de presentatie en configuratie van de website, evenals de juridische kennisgeving, te wijzigen en haar diensten op www.nextelectricmotors.com tijdelijk op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving. NEXT Electric Motors S.L raadt de gebruiker aan om de juridische kennisgeving elke keer dat ze op internet komen te lezen.

In overeenstemming met de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, evenals de huidige regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) 34/2002 of het wettelijk equivalent daarvan in elk land waar NEXT actief is, herinneren we u eraan dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door NEXT Electric Motors SL voor het leveren van de diensten en / of producten die u aanvraagt. We informeren u ook dat u de mogelijkheid heeft om het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van de behandeling en overdraagbaarheid van uw gegevens uit te oefenen door een schriftelijke mededeling aan het e-mailadres hi@nextelectricmotors.com, of aan ons postadres. Plaza de San Cristobal, 14, 03002, (ULAB), Alicante, Spanje. U hebt ook het recht om een ​​claim in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit en aanvullende informatie over ons privacybeleid te raadplegen op www.nextelectricmotors.com/

Alle inhoud van de NEXT-website wordt beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten. Het is ten strengste verboden om de elementen van de website te reproduceren, kopiëren, openbaar te communiceren, te verspreiden, te transformeren of aan te passen, of enig ander recht te schenden dat mogelijk wordt beschermd door intellectuele of industriële eigendomswetgeving, tenzij je de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of het is wettelijk toegestaan.

NEXT is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de website, zoals bijvoorbeeld dat de server van deze pagina computervirussen of een ander soort schadelijk onderdeel bevat. NEXT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op de website zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief deze algemene voorwaarden.

Als een gebruiker vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen over het https://nextelectricmotors.com/portaal, ga dan naar hi@nextelectricmotors.com

Namens het team van NEXT Electric Motors willen we u bedanken voor de tijd die u hebt besteed aan het lezen van deze juridische kennisgeving

Abrir chat